ГДЕ КУПИТЬ
СДЕЛАНО<br> В РОССИИ СДЕЛАНО
В РОССИИ

Геоспан - кәсіби мамандарды таңдау

«Геоспан» инновациялық геоматериалдар автомобиль және темір жол құрылымдарында, арматураланған топырақ жағалауларында және Ресейдің басқа да нысандарында тиімді жұмыс істейді. Біздің мамандануымыз өз өндірісінің арматуралық геосинтетикалық материалдарын пайдалана отырып, көлік құрылысына арналған үнемді шешімдер.

Техникалық көмек

Біздің компания РАДОР және АСДОР жол құрылысшылары қауымдастығының мүшесі болып табылады. Геоспан инжиниринг орталығының техникалық мамандары жол саласының жетекші ғылыми және жобалау институттарымен ынтымақтасады. Инженерлер салалық конференцияларға қатысады, жол құрылысшыларымен тәжірибелерімен бөліседі және жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін дайындайды. Құрылымдық есептеулер үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету қолданылады: IndorPavement, CREDO RADOH, GEO-5.

Материалдаркаталогы

Барлық материалдар Торопец (Тверь облысы) және Астрахань қалаларындағы өзкәсіпорындарында сапалы шикізаттан дайындалады. Сапаны бақылау жүйесі жәнеөзінің сертификатталған зертханасы материалдардың техникалықсипаттамаларыныңмәлімделгенпараметрлергесәйкестігінекепілдікбереді."Гекса–нетканые материалы" ЖШҚ зертханасы аккредиттеуден өтті және геосинтетикалықматериалдарғатәуелсізсертификаттық сынақтар жүргізеді.

Сіз "Геоспан" ТМ өнімдерінің толық тізімімен каталог бетінде таныса аласыз.

Актуальные проблемы проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений

В Санкт-Петербурге состоялась XIV Всероссийская Конференция «Актуальные проблемы проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений», организованная Ассоциацией «АСДОР».